×

MAYBESA ENERJİ

Sulu Filtre, Wet Scrubbeer Filtre, Elektrostatik Filtre, Ozon Jeneratorü, Toz Toplama Sistemleri, Havalandırma, Soğutma, Jet Cap, Duman Tahliye, Menfez, Hücreli Aspiratör, Evaporatif, Roftop, Klima Santrali, Kare Kanal, Yuvarlak Kanal, Spiro Kanal, Oval Kanal, Prizmatik Kanal, İzmir Havalandırma, Aydın Havalandırma, Muğla Havalandırma, Manisa Havalandırma, Uşak Havalandırma, Denizli Havalandırma, Bursa Havalandırma, Sığınak Havalandırması, Hastane Havalandırması

Chiller Klima Sistemleri Su Soğutma Hava Soğutma

Chiller cihazların İmalatı, Devreye alma, Satış, Satış sonrası servis, Bakım , Onarım, Revizyon ve enerji verimliliği konusunda müşterilerimize daha az enerji maliyetli kondanseri hava soğutmalı chiller cihazları önermekten büyük mutluluk duymaktayız.

Hava Soğutmalı Soğutucu (Air Cooled Chillers)

Hava soğutmalı soğutucu işlenmiş sudan ısıyı alır ve ısı ardından soğutma biriminin çevresindeki havaya aktarılır.Bu Tip soğutma sistemleri genellikle ek ısının çıkarılmasına etmen olmadığı yerlerde kullanılır.Aslında genellikle kış aylarında bir tesisi ısıtmak için fazla ısı kullanımı için pratiktir.Bu nedenle ek maliyetten tasaruf sağlar.

Hava Soğutmalı Soğutucu (Air Cooled Chillers)

Hava Soğutmalı soğutucu sistemler su soğutmalu sistemlere göre daha az bakıma ihtiyaç duyarlar ve soğutma kulesi yoğuşturucu su pompası gereksinimine ihtiyaç duymazlar.Ancak sıvı yüzey kuru yüzeye göre ısıyı daha iyi transfer edeceğinden,hava soğutmalı sistemler,su soğutmalı ünitelere göre yaklaşık %10 daha fazla enerji tüketmek eğilimi gösterecektir.

Su Soğutmalı Soğutucu (Water Cooled Chillers)

Su Soğutmalı Soğutucu işlenmiş sudaki ısıyı emer ve soğutmalı bir kule,nehir,gölet vb.ayrı bir su kaynağına aktarır.Endüstriyel su soğutucuları,büyük kapasiteli hava soğutmalı su soğutucularının problem yarattığı ısı oluşumu uygulamalarında kullanılır.

Su Soğutmalı Soğutucu (Water Cooled Chillers)

Müşterinin güç tüketimi,optimum verimlilik gerektirdiği durumlarda dikkate alınır.Su soğutmalı soğutucularda mineral birikimini önlemek için kondansatörlü su arıtma gereklidir.Mineral birikintileri ısı iletimi durumunu zayıflatarak,ünitenin verimini düşürür.

Tıbbi Soğutucu (Medical Chillers)

Cold Shot tıbbi soğutucu uygulamaları MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme),Lineer hızlandırıcılar ve pet tarayıcılar içerir.Bu uygulamarın kritik doğası gereği,endüstriyel medikal soğutucular genellikle hasta konforu sağlamak için hava kompresörleri,soğuk hava kurutucuları ve çeşitli uyarılar,otomatik şehir elektriği değişimlerini karşılayacak şekilde donatılmıştır.

Tıbbi Soğutucu (Medical Chillers)

Tıbbi soğutucular,çok geniş kullanım amaç yelpazesine sahiptir,ama tek bir ortak özellik tüm tıbbi soğutucular için gereklidir :Güvenirlik bu soğutucular,son derece önemli bir dizi gerçek dünya uygulamalarına hizmet vermektedir.

TOP