×

MAYBESA ENERJİ

Sulu Filtre, Wet Scrubbeer Filtre, Elektrostatik Filtre, Ozon Jeneratorü, Toz Toplama Sistemleri, Havalandırma, Soğutma, Jet Cap, Duman Tahliye, Menfez, Hücreli Aspiratör, Evaporatif, Roftop, Klima Santrali, Kare Kanal, Yuvarlak Kanal, Spiro Kanal, Oval Kanal, Prizmatik Kanal, İzmir Havalandırma, Aydın Havalandırma, Muğla Havalandırma, Manisa Havalandırma, Uşak Havalandırma, Denizli Havalandırma, Bursa Havalandırma, Sığınak Havalandırması, Hastane Havalandırması

Otopark ve Tünel Jet Fan Sistemleri

Bu tip fanlar tünel havalandırması ve duman kontrolü amacıyla yapılmaktadır. EJA tipi aksiyal akışlı fanlar Ø400 - Ø1600 mm çaplar arasında tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere 12 modelde üretilirler.

Jet Fan Sistemleri

jet fan, otopark jet fan, tünel jet fan

Oto park ve tünel içerisinde hava akımını kontrol etmek, yönlendirmek ve tahliye etmek için kullanılır. Kanallı sisteme göre kıyaslandığında daha az uygulama maliyeti ve daha çok araç park alanı gibi kullanım alan genişliği sağlar. İşletmede daha az işletim maliyeti ve ses seviyesi oluşturur.

Otopark ve Tünel duman tahliye ve havalandırılması için idealdir. Fan ve susturucu ekipmanlarından oluşmaktadır.

Jet Fanlı Otopark Havalandırması Sistemi'nde kullanılan Jet Fanlar

Kullanım
Her türlü büyük kapalı otoparkların "Günlük CO Havalandırması" ve olası bir yangın durumunda "Duman Egzozu" amacıyla kullanılır "Tek Yönlü" veya " Çift Yönlü ( Reversible ) " tipleri mevcuttur 4 ayrı çapta modele sahiptir 300-315-355 ve 370mm 300 oC - 2 saat Yangın Dayanım Sınıfı'na sahiptir.

Yapısı
Pervane
Dökme alüminyumdur ve kanat açıları ayarlanabilir. VDI 2060 / ISO 1940/1-1986'ya göre dinamik olarak balanslanmıştır.

Hava akış yönü
Mimari duruma göre, jet fan üzerinde hava akış yönünün hassas olarak ayarlanabilmesi için , deflektörler yer almaktadır.

Gövde
Tüm gövde tek bir susturucu hazne gibi üretilmiş olup, fan motoru ve pevane bu susturucu içersine kızaklı bir sistemle yerleştirilmiştir. Bu da atış tarafı, üfleme tarafı ve motor gövdesinden dışarıya yayılan sesin sönümlenmesini sağlar. Gövde şekli oval bir formdadır. Kızaklı motor yerleştirme sistemi sayesinde, ilerde oluşabilecek motor veya pervane bakımlarında, fan gövdesinin tavandan sökülmeden, ilgili işlemin kolayca yapılabilmesi sağlanır Emiş tarafı tel kafes ve üfleme tarafı deflektör standart olarak verilir

Motor ve terminal kutusu
Tüm motorlar 2/4 kutuplu olup, çift devirli dahlander sargıya sahiptir, 400V-3ph-50Hz IP55 koruma sınıfına haizdir Yüksek sıcaklık dayanımlı terminal kutusu fanların üzerinde akupledir.

TOP